Eng. Peter Ulanga

CEO & Fund Manager: UCSAF

Anuani Zetu

MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE

Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote
Kijitonyama, Makutano ya barabara za Garden na Old Bagamoyo

Jengo la TTCL, Ghorofa ya 2

S.L.P 33114

Dar es salaam, Tanzania

 

Simu:+255222700000

Nukushi: +255222700012

Tovuti: www.ucsaf.go.tz

Barua pepe: ceo@ucsaf.go.tz

Jina

Barua pepe

Simu

Maoni

Chapa herufi zenye rangi nyeusi unazoziona hapo chini

captcha image


Habari na Matukio
Ziara ya Kamati ya Miundombinu
Tarehe : 2018-07-11

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu imefanya ziara katika ofisi za Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) kwa ajil ...

Zaidi
UTEUZI WA MWENYEKITI WA BODI YA MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE
Tarehe : 2016-09-07

Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi an Mawasiliano Mheshimiwa Prof. Makame Mbarawa (Mb) kwa mamlaka aliyonayo chini ya kifungu ...

Zaidi
Girls in ICT Day - Tanzania
Tarehe : 2016-04-06

Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) imeandaa warsha ya uvumbuzi wa teknolojia ya Habari na Mawasiliano (TEHAMA) kwa ...

Zaidi