Eng. Peter Ulanga

CEO & Fund Manager: UCSAF

Awamu ya 1

Mradi kwa ufupi

Phase 1 Project status by Feb, 2017

Kutangazwa zabuni

Oktoba, 2012

Idadi ya kata zilizotangazwa

152

Idadi ya kata zilizopata wazabuni

52

Idadi ya kata zilizokamilika hadi sasa

52

Idadi ya vijiji

316

Kusaini mkataba wa kuanza kwa mradi

Machi, 2013

Kiasi cha fedha zilizotengwa kukamilisha mradi

5,827,978.00 USD

 

Mgawanyo wa kata kwa wazabuni walioshinda

Mzabuni

Idadi ya kata

Idadi ya kata zilizokamilika

Airtel

12

12

MIC

19

19

Vodacom

1

1

TTCL

20

20

 

    
Na. Mkoa Wilaya Kata Wakazi wasio na mawasiliano Vijiji Mtoa Huduma Utekelezaji
1 Arusha Karatu Baray 15,885 6 Vodacom Nov, 2013
2 Arusha Ngorongoro Enduleni 9,450 3 TTCL Jun-14
3 Arusha Ngorongoro Nainokanoka 16,439 4 Tigo Jun-14
4 Arusha Ngorongoro Soit Sambu 10,950 4 Airtel April, 2014
5 Dodoma Dodoma Rural Nondwa 14,966 4 TTCL Jun-14
6 Dodoma Kondoa Chemba 9,371 6 TTCL Jun-14
7 Dodoma Kondoa Gwandi 3,953 5 TTCL Jun-14
8 Dodoma Kondoa Kwadelo 5,989 3 Airtel April, 2014
9 Dodoma Kondoa Lalta 8,119 8 TTCL Jun-14
10 Dodoma Kondoa Mpendo 6,320 2 Airtel April, 2014
11 Dodoma Kondoa Ovada 6,797 5 TTCL Jun-14
12 Dodoma Kondoa Sanzawa 7,571 4 Airtel April, 2014
13 Kigoma Kasulu Heru Shingo 40,051 12 Tigo Jun-14
14 Kigoma Kigoma Rural Sigunga 17,623 5 Airtel Jun-14
15 Kigoma Kigoma Rural Sunuka 26,512 5 Airtel April, 2014
16 Lindi Nachingwea Kiegei 3,928 1 TTCL Jun-14
17 Manyara Kiteto Sunya 9,784 19 TTCL Jun-14
18 Manyara Simanjiro Ngorika 3,847 3 TTCL Jun-14
19 Mbeya Chunya Chalangwa 7,343 4 TTCL Jun-14
20 Mbeya Chunya Kanga 24,988 4 Tigo Jun-14
21 Mbeya Mbarali Mawindi 17,634 11 Tigo Jun-14
22 Mbeya Mbarali Utengule/Usangu 25,232 9 Tigo Mei 2014
23 Mbeya Mbozi Chilulumo 14,886 7 Tigo Jun-14
24 Mbeya Mbozi Nyimbili 16,506 9 Tigo Mei 2014
25 Morogoro Kilombero Mang'ula 30,136 10 Tigo Jun-14
26 Morogoro Morogoro Tununguo 3,736 8 TTCL Jun-14
27 Morogoro Ulanga Iragua 6,497 5 TTCL Jun-14
28 Morogoro Ulanga Itete 16,607 11 Tigo Jun-14
29 Mtwara Masasi Lipumburu 4,998 8 TTCL Jun-14
30 Rukwa Mpanda Ikola 11,679 5 Airtel Jun-14
31 Ruvuma Mbinga Mpepai 10,345 6 TTCL Jun-14
32 Ruvuma Namtumbo Namtumbo 14,177 7 TTCL Jun-14
33 Ruvuma Songea Rural Muhukuru 13,735 4 Airtel Jun-14
34 Ruvuma Tunduru Mchesi 5,473 4 TTCL Jun-14
35 Ruvuma Tunduru Nalasi 13,706 6 TTCL Jun-14
36 Shinyanga Bariadi Mhunze 24,746 5 Tigo Jun-14
37 Shinyanga Bukombe Runzewe 25,610 8 Tigo Jun-14
38 Shinyanga Kishapu Itima 8,854 10 TTCL Jun-14
39 Shinyanga Maswa Masela 19,234 6 Tigo Jun-14
40 Shinyanga Meatu Bukundi 9,503 3 TTCL Jun-14
41 Shinyanga Meatu Lingeka 20,584 5 Tigo Jun-14
42 Singida Singida Rural Mgungira 10,144 3 Airtel April, 2014
43 Singida Singida Rural Muhintiri 12,760 6 Tigo Jun-14
44 Singida Singida Rural Mwaru 21,713 5 Airtel April, 2014
45 Tabora Urambo Igagala 10,003 6 Airtel April, 2014
46 Tabora Urambo Kashishi 29,440 9 Tigo Jun-14
47 Tabora Urambo Kazaroho 14,752 7 Tigo Jun-14
48 Tabora Urambo Usinge 9,183 5 Airtel April, 2014
49 Tabora Uyui Loya 22,299 4 Tigo Jun-14
50 Tabora Uyui Lutende 24,200 5 Tigo Jun-14
51 Tanga Handeni Kwankonje 13,149 8 Tigo Jun-14
52 Tanga Kilindi Pagwi 5,971 4 TTCL Jun-14
JUMLA 737,378 316    

Habari na Matukio
Ziara ya Kamati ya Miundombinu
Tarehe : 2018-07-11

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu imefanya ziara katika ofisi za Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) kwa ajil ...

Zaidi
UTEUZI WA MWENYEKITI WA BODI YA MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE
Tarehe : 2016-09-07

Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi an Mawasiliano Mheshimiwa Prof. Makame Mbarawa (Mb) kwa mamlaka aliyonayo chini ya kifungu ...

Zaidi
Girls in ICT Day - Tanzania
Tarehe : 2016-04-06

Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) imeandaa warsha ya uvumbuzi wa teknolojia ya Habari na Mawasiliano (TEHAMA) kwa ...

Zaidi