Eng. Peter Ulanga

CEO & Fund Manager: UCSAF

Awamu ya 2A

Mradi kwa ufupi

graph_phase2A

Kutangazwa zabuni

Novemba, 2014

Idadi ya kata zilizotangazwa

158

Idadi ya kata zilizopata wazabuni

102

Idadi ya kata zilizokamilika hadi sasa

75

Idadi ya vijiji

480

Kusaini mkataba wa kuanza kwa mradi

Aprili, 2015

Kiasi cha fedha zilizotengwa kukamilisha mradi

7,675,479.00 USD

 

Mgawanyo wa kata kwa wazabuni walioshinda

Mzabuni

Idadi ya kata

Idadi ya kata zilizokamilika

Airtel

5

5

MIC

41

40

Vodacom

36

25

TTCL

20

5

  Kata zenye mawasiliano 75      
  Kata bila mawasiliano 27          
  Jumla 102          
Sno Mkoa Wilaya Kata Idadi ya wakazi Idadi ya vijiji Ukubwa wa eneo (km2) Mtoa Huduma Status
1 Dodoma Bahi Zanka 4,699 3 38 tiGO Umekamilika
2 Dodoma Chamwino Huzi 3,776 2 195 TTCL Umekamilika
3 Dodoma Chemba Paranga 5,951 6 102 tiGO Umekamilika
4 Dodoma Mpwapwa Godegode 5,638 4 88 tiGO Umekamilika
5 Dodoma Mpwapwa Ipera 2,753 3 12 airtel Umekamilika
6 Dodoma Mpwapwa Matomondo 5,934 4 89 airtel Umekamilika
7 Dodoma Mpwapwa Mbuga 5,967 3 0 airtel Umekamilika
8 Dodoma Mpwapwa Mima 6,285 4 30 tiGO Umekamilika
9 Geita Bukombe Iyogelo 6,554 4 69 tiGO Umekamilika
10 Geita Geita Nyamalimbe 7,037 5 26 tiGO Umekamilika
11 Geita Mbogwe Iponya 6,092 6 19 tiGO Umekamilika
12 Iringa Kilolo Udekwa 2,701 3 425 vodacom Umekamilika
13 Iringa Mufindi Ikweha 2,568 4 173 vodacom Umekamilika
14 Iringa Mufindi Mapanda 7,105 5 143 vodacom Umekamilika
15 Kagera Ngara Keza 2,934 2 49 tiGO Umekamilika
16 Katavi Mlele Machimboni 5,348 5 293 tiGO Umekamilika
17 Kigoma Buhigwe Munyegera 2,552 2 60 tiGO Umekamilika
18 Kigoma Buhigwe Muyama 3,910 2 22 vodacom Umekamilika
19 Kigoma Kasulu Kitanga 6,410 1 71 tiGO Umekamilika
20 Kigoma Uvinza Ilagala 8,432 2 176 airtel Umekamilika
21 Kigoma Uvinza Mganza 3,692 3 334 vodacom Umekamilika
22 Kilimanjaro Same Ruvu 1,045 4 780 vodacom Umekamilika
23 Lindi Kilwa Kiranjeranje 3,838 6 116 tiGO Umekamilika
24 Lindi Kilwa Mitole 3,440 2 196 tiGO Umekamilika
25 Lindi Lindi Rural Chiponda 2,243 6 2 tiGO Umekamilika
26 Lindi Lindi Rural Mipingo 3,091 5 401 airtel Umekamilika
27 Lindi Liwale Liwale mjini 6,672 6 82 tiGO Umekamilika
28 Lindi Liwale Mangirikiti 1,015 6 83 vodacom Umekamilika
29 Lindi Liwale Mbaya 2,709 5 195 vodacom Umekamilika
30 Lindi Nachingwea Mbondo 5,023 4 0 TTCL Umekamilika
31 Lindi Nachingwea Namapwia 7,447 3 15 tiGO Umekamilika
32 Manyara Mbulu Masieda 4,166 4 117 TTCL Umekamilika
33 Mara Serengeti Machochwe 2,565 3 100 vodacom Umekamilika
34 Mara Tarime Muriba 1,814 4 31 vodacom Umekamilika
35 Mbeya Chunya Chokaa 2,599 3 179 vodacom Umekamilika
36 Mbeya Chunya Galula 6,045 2 29 tiGO Umekamilika
37 Mbeya Mbeya Rural Mshewe 6,589 8 222 tiGO Umekamilika
38 Mbeya Mbozi Isansa 14,118 14 201 vodacom Umekamilika
39 Mbeya Momba Kapele 4,290 8 97 tiGO Umekamilika
40 Morogoro Gairo Chanjale 4,745 5 34 tiGO Umekamilika
41 Morogoro Gairo Iyogwe 1,634 7 181 tiGO Umekamilika
42 Morogoro Kilombero Mchombe 10,097 6 135 tiGO Umekamilika
43 Morogoro Mvomero Doma 2,799 5 519 tiGO Umekamilika
44 Morogoro Mvomero Mvomero 5,462 9 419 tiGO Umekamilika
45 Morogoro Ulanga Minepa 2,841 3 107 tiGO Umekamilika
46 Morogoro Ulanga Ngoheranga 3,090 3 210 tiGO Umekamilika
47 Morogoro Ulanga Sofi 3,768 3 345 tiGO Umekamilika
48 Mtwara Nanyumbu Sengenya 6,857 10 0 tiGO Umekamilika
49 Njombe Njombe Rural Kidegembye 5,036 3 80 tiGO Umekamilika
50 Njombe Njombe Urban Iwungilo 4,475 5 129 tiGO Umekamilika
51 Rukwa Nkasi Isale 6,001 15 242 tiGO Umekamilika
52 Rukwa Nkasi Kate 17,034 23 463 tiGO Umekamilika
53 Rukwa Sumbawanga Rural Kipeta 4,859 7 130 vodacom Umekamilika
54 Rukwa Sumbawanga Rural Milepa 8,460 4 192 vodacom Umekamilika
55 Ruvuma Mbinga Litumbandyosi 6,347 4 0 vodacom Umekamilika
56 Ruvuma Tunduru Kidodoma 9,113 5 0 vodacom Umekamilika
57 Ruvuma Tunduru Ligunga 5,163 3 0 vodacom Umekamilika
58 Ruvuma Tunduru Misechela 7,658 4 0 tiGO Umekamilika
59 Ruvuma Tunduru Nandembo 5,233 6 0 tiGO Umekamilika
60 Shinyanga Kishapu Mwakipoya 5,887 4 5 tiGO Umekamilika
61 Simiyu Maswa Mpindo 6,766 6 79 vodacom Umekamilika
62 Simiyu Meatu Imalaseko 7,907 4 120 tiGO Umekamilika
63 Simiyu Meatu Mwamalole 3,388 3 182 vodacom Umekamilika
64 Singida Ikungi Minyughe 8,631 4 54 TTCL Umekamilika
65 Singida Iramba Urughu 5,102 3 266 TTCL Umekamilika
66 Singida Manyoni Idodyandole 5,671 5 121 vodacom Umekamilika
67 Tabora Igunga Isakamaliwa 5,419 3 78 tiGO Umekamilika
68 Tabora Kaliua Milambo 3,667 4 92 vodacom Umekamilika
69 Tabora Nzega Isagenhe 2,955 4 62 tiGO Umekamilika
70 Tabora Uyui Mabama 4,721 8 204 tiGO Umekamilika
71 Tanga Kilindi Kikunde 2,141 3 44 vodacom Umekamilika
72 Tanga Kilindi Mkindi 4,987 4 71 tiGO Umekamilika
73 Tanga Kilindi Msanja 7,154 7 187 vodacom Umekamilika
74 Arusha Arusha Oldonyosambu 2,186 3 177 tiGO Haujakamilika
75 Arusha Longido Gelai Meirugoi 5,351 2 153 TTCL Haujakamilika
76 Arusha Ngorongoro Arash 3,673 1 749 TTCL Haujakamilika
77 Arusha Ngorongoro Olbalbal 3,089 2 977 TTCL Haujakamilika
78 Dodoma Kongwa Njoge 3,340 3 21 vodacom Haujakamilika
79 Kigoma Uvinza Buhingu 12,329 3 29 vodacom Haujakamilika
80 Kigoma Uvinza Kalya 10,650 3 0 vodacom Haujakamilika
81 Lindi Kilwa Chumo 8,525 7 227 vodacom Haujakamilika
82 Lindi Nachingwea Matekwe 3,296 2 0 vodacom Umekamilika
83 Lindi Ruangwa Nambilanje 2,864 4 24 vodacom Umekamilika
84 Manyara Kiteto Dongo 2,136 3 10 vodacom Haujakamilika
85 Manyara Kiteto Makame 4,092 3 34 TTCL Haujakamilika
86 Manyara Simanjiro Shambarai 3,607 3 96 TTCL Haujakamilika
87 Mara Serengeti Ring'wani 6,330 3 0 vodacom Haujakamilika
88 Mbeya Chunya Makongorosi 7,503 9 202 vodacom Haujakamilika
89 Mbeya Chunya Mamba 2,648 2 346 vodacom Haujakamilika
90 Mbeya Ileje Sange 2,010 3 10 vodacom Haujakamilika
91 Mbeya Mbarali Ruiwa 3,876 6 282 vodacom Haujakamilika
92 Mbeya Momba Ivuna 10,275 9 226 TTCL Haujakamilika
93 Morogoro Kilombero Masagati 4,614 3 83 TTCL Haujakamilika
94 Morogoro Kilosa Zombo 3,831 4 84 TTCL Haujakamilika
95 Pwani Kisarawe Vikumbulu 3,502 5 218 TTCL Haujakamilika
96 Rukwa Nkasi Ninde 7,006 10 11 vodacom Haujakamilika
97 Ruvuma Namtumbo Ligera 6,510 6 0 TTCL Haujakamilika
98 Ruvuma Tunduru Lukumbule 7,834 5 0 TTCL Haujakamilika
99 Ruvuma Tunduru Marumba 3,566 5 0 TTCL Haujakamilika
100 Ruvuma Tunduru Nakapanya 4,762 6 0 TTCL Haujakamilika
101 Ruvuma Tunduru Nampungu 4,342 3 0 TTCL Haujakamilika
102 Tanga Pangani Ubangaa 11,161 4 19 TTCL Haujakamilika

Habari na Matukio
Ziara ya Kamati ya Miundombinu
Tarehe : 2018-07-11

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu imefanya ziara katika ofisi za Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) kwa ajil ...

Zaidi
UTEUZI WA MWENYEKITI WA BODI YA MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE
Tarehe : 2016-09-07

Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi an Mawasiliano Mheshimiwa Prof. Makame Mbarawa (Mb) kwa mamlaka aliyonayo chini ya kifungu ...

Zaidi
Girls in ICT Day - Tanzania
Tarehe : 2016-04-06

Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) imeandaa warsha ya uvumbuzi wa teknolojia ya Habari na Mawasiliano (TEHAMA) kwa ...

Zaidi