Eng. Peter Ulanga

CEO & Fund Manager: UCSAF

Awamu ya 2B

Mradi kwa ufupi

Phase 2B project status by Feb, 2017

Kutangazwa zabuni

Januari, 2015

Idadi ya kata zilizotangazwa

175

Idadi ya kata zilizopata wazabuni

116

Idadi ya kata zilizokamilika hadi sasa

65

Idadi ya vijiji

156

Kusaini mkataba wa kuanza kwa mradi

Mei, 2015

Kiasi cha fedha zilizotengwa kukamilisha mradi

8,181,525.67 USD

 

Mgawanyo wa kata kwa wazabuni walioshinda

Mzabuni

Idadi ya kata

Idadi ya kata zilizokamilika

MIC

19

16

Vodacom

56

45

TTCL

41

4

    
 
Mkoa Wilaya Kata Kijiji Mtoa Huduma Wakazi
Arusha Arusha Oljoro Mbuyuni TTCL 2,001
Olmotonyi Kimnyaki TTCL 2,880
Olorieni Saitabau TTCL 3,247
Dar-es-salaam Ilala Ilala Mafuriko MIC 10,574
Segerea Amani MIC 6,822
Temeke Kisarawe II Kigogo MIC 3,778
Dodoma Bahi Chikola Chikola TTCL 3,380
Mpalanga Chidilo TTCL 3,550
Chemba Farkwa Bugenika TTCL 1,721
Kongwa Iduo Chang'ombe TTCL 2,305
Geita Bukombe Uyovu Kanembwa VODACOM 23,846
Chato Bwanga Kakora TTCL 3,419
Kasenga Igalula TTCL 2,610
Geita Bujula Bujula VODACOM 6,052
Kamena Nyalwanzaja VODACOM 6,027
Nyashihima 1,644
Katoro Katoro VODACOM 4,727
Nyachiluluma Kasang'wa VODACOM 8,494
Nyachiluluma 1,957
Nyakasenya 3,127
Nyamalimbe Nyamalimbe VODACOM 7,304
Mbogwe Lugunga Kakumbi VODACOM 4,092
Nanda Nyang'hwale VODACOM 3,208
Nyang'wale Busolwa Ifugandi VODACOM 3,142
Kaboha 1,614
Shibalanga 1,584
Kafita Kafita VODACOM 2,065
Kayenze 6,686
Lushimba 3,247
Mwingiro Nyamikonze VODACOM 3,219
Nyabulanda Idetemya VODACOM 3,990
Nyugwa Isonda VODACOM 2,786
Iringa Iringa Rural Kihorogota Ndolela TTCL 1,730
Uhominyi 3,447
Lumuli Lumuli TTCL 2,765
Nduli Igingilanyi VODACOM 1,887
Ilambilole 2,551
Nyang'oro Chamdindi VODACOM 3,254
Ikengeza 3,725
Mangawe 3,320
Iringa Urban Kihesa Kigonzile TTCL 1,986
Kagera Biharamulo Kalenge Kalenge VODACOM 5,116
Ntumagu 3,609
Nyamigere 7,500
Ruganzu 2,982
Kaniha Kaniha VODACOM 4,217
Mubaba 2,282
Lusahunga Lusahunga VODACOM 6,197
Nemba Nemba VODACOM 6,125
Nyabusozi Mbindi VODACOM 3,606
Nyabusozi 8,345
Nyakahura Mabare VODACOM 4,515
Nyabugombe 1,972
Nyakahura 2,230
Bukoba Rural Buhendangabo Bushagara TTCL 1,533
Nyakato Igombe TTCL 2,613
Rubale Rubale VODACOM 4,010
Karagwe Ihembe Ihembe I TTCL 2,845
Ndama Ndama VODACOM 4,050
Rugera Rugera VODACOM 5,346
Missenyi Ishozi Luhano VODACOM 1,554
Nyarugongo 2,120
Ishunju Ishunju VODACOM 2,024
Kyelima 1,931
Kakunyu Bubale VODACOM 7,231
Bugango 6,246
Kakunyu 3,556
Minziro Kigazi VODACOM 4,287
Minziro 3,612
Katavi Mpanda Rural Sibwesa Sibwesa VODACOM 3,111
Kigoma Kasulu Township Authority Kasulu Mjini Kumsenga VODACOM 18,801
Kibondo Busagara Nyaruyoba VODACOM 5,217
Itaba Mukabuye VODACOM 7,253
Kumsenga Kagezi VODACOM 7,033
Kibuye 5,891
Murungu Kumuhasha VODACOM 2,973
Rugongwe Kigaga VODACOM 8,708
Kigoma Rural Mahembe Mahembe VODACOM 8,718
Kilimanjaro Same Maore Mheza MIC 4,282
Mshewa Manka MIC 2,624
Siha Ivaeny Mae TTCL 3,096
Kashisha Kashashi TTCL 3,304
Manio 1,791
Lindi Ruangwa Matambarale Matambarale MIC 3,850
Namichiga Namkonjera TTCL 1,586
Manyara Babati Arri Arri TTCL 2,326
Ayasanda Endanachan TTCL 3,446
Babati Urban Sigino Singu TTCL 3,492
Kiteto Lengatei Olkitikiti TTCL 2,625
Mbulu Bashay Dirim TTCL 2,294
Mara Bunda Neruma Haruzale TTCL 1,675
Serengeti Rigicha Kitembere TTCL 2,284
Mbeya Chunya Galula Itindi TTCL 1,875
Ifumbo Ifumbo VODACOM 6,982
Kambikatoto Biti Manyanga VODACOM 2,673
Kambikatoto 2,428
Luwalaje Luwalaje TTCL 3,247
Mafyeko Mafyeko VODACOM 1,549
Matwiga Isangawana VODACOM 3,147
Matwiga 2,042
Mazimbo 1,846
Mbangala Maleza TTCL 2,890
Mbuyuni Ifuko VODACOM 3,683
Kyela Namkukwe Isanzu TTCL 3,429
Mbozi Kajunjumele Kilwa TTCL 2,887
Momba Msia Isalalo VODACOM 5,394
Kamsamba Kamsamba VODACOM 5,342
Tunduma Kapele Kapele TTCL 1,922
Tunduma Mwaka Kati VODACOM 2,599
Morogoro Kilombero Uwanjani 3,713
Masagati Tanganyika MIC 2,349
Mlimba Msolwa MIC 1,841
Kilosa Utengule Ngalimila MIC 4,515
Ulaya Mhenda MIC 3,934
Nyameni 4,167
Morogoro Ulaya Kibaoni 3,578
Mwanza Kwimba Bungu Bungu MIC 2,788
Magu Mwandu Mwandu TTCL 2,830
Nkungulu Kabila VODACOM 6,179
Kayenze 'B' 2,799
Sengerema Nhobola 4,345
Kagunga Nyanzumula VODACOM 3,996
Njombe Wanging'ombe Kalebezo Busekeseke VODACOM 2,679
Pwani Mafia Mdandu Ihanja TTCL 2,822
Baleni Baleni MIC 3,652
Rukwa Kalambo Ndagoni Chunguruma MIC 2,332
Kasanga Samazi VODACOM 3,136
Kilesha Itekesha VODACOM 2,289
Kambo 1,806
Kisumba Kafukoka VODACOM 2,077
Mpombwe 3,558
Ngorotwa 1,846
Ruvuma Mbinga Sopa Mtuntumbe VODACOM 2,456
Namswea Kindimba Chini VODACOM 2,179
Kindimba Juu 2,800
Nyasa Ukata Liwanga VODACOM 1,553
Tunduru Liparamba Mitomoni TTCL 1,810
Namasakata Mkasale VODACOM 1,790
Namasakata 2,602
Ngapa Tinginya VODACOM 4,091
Tuwemacho Namasalau VODACOM 3,170
Nasya 2,277
Simiyu Busega Tuwemacho 3,472
Meatu Kiloleli Ihale TTCL 3,436
Tabora Nzega Itinje Itinje TTCL 2,840
Tanga Kilindi Isanzu Shilla TTCL 2,205
Korogwe Masagalu Masagalu TTCL 2,866
Bungu Kwemshai MIC 2,078
Kizara Bombo Majimoto MIC 2,287
Mazinde Magila TTCL 3,457
Lushoto Mpale Mpale TTCL 2,728
Manolo Manolo MIC 13,171
Mbaramo Mbaramo MIC 4,328
Muheza Mlola Lwandai MIC 4,300
Pangani Misalai Misalai TTCL 2,790
Mkwaja Mikocheni MIC 4,357
Sange 2,094
  Total 594,006

Habari na Matukio
Ziara ya Kamati ya Miundombinu
Tarehe : 2018-07-11

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu imefanya ziara katika ofisi za Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) kwa ajil ...

Zaidi
UTEUZI WA MWENYEKITI WA BODI YA MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE
Tarehe : 2016-09-07

Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi an Mawasiliano Mheshimiwa Prof. Makame Mbarawa (Mb) kwa mamlaka aliyonayo chini ya kifungu ...

Zaidi
Girls in ICT Day - Tanzania
Tarehe : 2016-04-06

Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) imeandaa warsha ya uvumbuzi wa teknolojia ya Habari na Mawasiliano (TEHAMA) kwa ...

Zaidi