Eng. Peter Ulanga

CEO & Fund Manager: UCSAF

Awamu ya Kwanza B

Mradi kwa ufupi

ucsaf;universal communications service access fund;phase 1B; rural telecommunications

Kutangazwa zabuni

Desemba, 2013

Idadi ya kata zilizotangazwa

124

Idadi ya kata zilizopata wazabuni

86

Idadi ya kata zilizokamilika hadi sasa

85

Idadi ya vijiji

511

Kusaini mkataba wa kuanza kwa mradi

Machi, 2014

Kiasi cha fedha zilizotengwa kukamilisha mradi

7,707,098.00 USD

 

Mgawanyo wa kata kwa wazabuni walioshinda

Mzabuni

Idadi ya kata

Idadi ya kata zilizokamilika

Airtel

8

8

MIC

23

23

Vodacom

37

37

TTCL

16

15

Zantel

2

2

    
Na. Mkoa Wilaya Kata Vijiji Mtoa huduma Utekelezaji
1 Arusha Monduli Engaruka 2 Vodacom December, 2014
2 Arusha Monduli Lolkisale 4 TTCL December, 2014
3 Arusha Monduli Monduli Juu 4 Vodacom December, 2014
4 Dodoma Chamwino Mpwayungu 2 Vodacom December, 2014
5 Dodoma Kondoa Busi 5 TTCL December, 2014
6 Dodoma Kondoa Changaa 5 TTCL December, 2014
7 Dodoma Kondoa Haubi 4 MIC (Tigo) December, 2014
8 Dodoma Kondoa Kikilo 4 MIC (Tigo) December, 2014
9 Dodoma Kondoa Kikore 5 MIC (Tigo) December, 2014
10 Dodoma Kondoa Kingale 4 MIC (Tigo) December, 2014
11 Dodoma Kondoa Mnenia 4 MIC (Tigo) December, 2014
12 Geita Bukombe Ushirombo 19 MIC (Tigo) December, 2014
13 Geita Mbongwe Bukandwe 8 MIC (Tigo) December, 2014
14 Geita Mbongwe Ilolangulu 12 MIC (Tigo) December, 2014
15 Geita Mbongwe ushirika 11 Vodacom December, 2014
16 Iringa Iringa Rural Idodi 4 TTCL December, 2014
17 Iringa Iringa Rural Mahuninga 2 TTCL December, 2014
18 Kagera Misenye Buyango 5 Vodacom December, 2014
19 Kagera Misenye Bwanjai 6 MIC (Tigo) December, 2014
20 Kagera Misenye Kilimilile 6 Vodacom December, 2014
21 Kagera Misenye Kitobo 5 MIC (Tigo) December, 2014
22 Kagera Muleba Burungura 3 Vodacom December, 2014
23 Kagera Muleba Kasharunga 6 Vodacom December, 2014
24 Katavi Mpanda Katuma 3 Vodacom December, 2014
25 Kigoma Kakonko Muhange 3 Vodacom December, 2014
26 Kigoma Kakonko Nyabibuye 2 Vodacom December, 2014
27 Kigoma Kakonko Nyamtukuza 3 Vodacom December, 2014
28 Kigoma Kasulu Rungwe Mpya 10 Vodacom December, 2014
29 Kigoma Kasulu Town Muhunga 21 Vodacom December, 2014
30 Kilimanjaro Mwanga Jipe 8 Vodacom December, 2014
31 Lindi Kilwa Mandawa 6 TTCL December, 2014
32 Lindi Liwale Barikiwa 3 Airtel December, 2014
33 Lindi Liwale Makata 3 Airtel December, 2014
34 Lindi Liwale Mkutano 2 TTCL December, 2014
35 Lindi Ruangwa Mandawa 7 TTCL December, 2014
36 Lindi Ruangwa Namichiga 4 Vodacom December, 2014
37 Lindi Ruangwa Narungombe 5 TTCL December, 2014
38 Manyara Hanang Gehandu 3 Airtel December, 2014
39 Manyara Hanang Gisambalang 2 Airtel December, 2014
40 Manyara Hanang Masqaroda 2 Airtel December, 2014
41 Manyara Simanjiro Naberera 4 Vodacom December, 2014
42 Manyara Simanjiro Orkesumet 3 TTCL December, 2014
43 Mbeya Chunya Kapalala 6 TTCL December, 2014
44 Mbeya Chunya Ngwala 1 TTCL December, 2014
45 Mbeya Ileje Ibaba 5 Vodacom December, 2014
46 Mbeya Ileje Malangali 6 MIC (Tigo) December, 2014
47 Mbeya Kyela Ipande 6 Vodacom December, 2014
48 Mbeya Kyela Mwaya 6 Vodacom December, 2014
49 Morogoro Gairo Chagongwe 10 Zantel December, 2014
50 Morogoro Gairo Chakwale 15 Vodacom December, 2014
51 Morogoro Gairo Mandege 9 MIC (Tigo) December, 2014
52 Morogoro Mvomero Kanga 17 Vodacom December, 2014
53 Morogoro Mvomero Kibati 7 Zantel December, 2014
54 Morogoro Mvomero Maskati 7 MIC (Tigo) December, 2014
55 Mtwara Masasi Chiwata 5 MIC (Tigo) December, 2014
56 Mtwara Masasi Mkululu 10 MIC (Tigo) December, 2014
57 Mtwara Masasi Town Mpindimbi 14 MIC (Tigo) December, 2014
58 Mtwara Mtwara Rural Dihimba 8 MIC (Tigo) December, 2014
59 Mtwara Mtwara Rural Kiromba 5 MIC (Tigo) December, 2014
60 Mtwara Mtwara Rural Kitaya 6 MIC (Tigo) December, 2014
61 Mtwara Mtwara Rural Namtumbuka 6 MIC (Tigo) December, 2014
62 Mtwara Mtwara Rural Njengwa 5 MIC (Tigo) December, 2014
63 Njombe Ludewa Luduga 6 Vodacom December, 2014
64 Njombe Ludewa Madope 3 Vodacom December, 2014
65 Njombe Makete Ikuwo 5 TTCL December, 2014
66 Njombe Makete Kitulo 4 TTCL December, 2014
67 Njombe Wanging'ombe Saja 6 Vodacom December, 2014
68 Njombe Wanging'ombe Wanging"ombe 12 Vodacom December, 2014
69 Pwani Bagamoyo Kiromo 3 Vodacom December, 2014
70 Pwani Bagamoyo Yombo 4 Vodacom December, 2014
71 Pwani Chalinze Vigwaza 5 MIC (Tigo) December, 2014
72 Pwani Mkuranga Mkamba 8 Vodacom December, 2014
73 Rukwa Nkasi Namanyere 21 Vodacom December, 2014
74 Rukwa Sumbawanga Rur Kaoze 8 Vodacom December, 2014
75 Ruvuma Namtumbo Magazini 3 Vodacom December, 2014
76 Ruvuma Tunduru Kalulu 3 TTCL December, 2014
77 Ruvuma Tunduru Mindu 6 TTCL December, 2014
78 Tabora Kaliua Uyowa 4 Vodacom December, 2014
79 Tabora Nzega Kahamanhalanga 4 Airtel December, 2014
80 Tabora Sikonge Kiloli 3 Vodacom December, 2014
81 Tabora Sikonge Kipili 4 Vodacom December, 2014
82 Tabora Sikonge Kitunda 6 Vodacom December, 2014
83 Tabora Urambo Songambele 4 Airtel December, 2014
84 Tanga Lushoto Mayo 5 Vodacom December, 2014
85 Tanga Lushoto Mponde 3 Airtel December, 2014
86 Tanga Mkinga Mwakijembe 3 MIC (Tigo) December, 2014
TOTAL 511    

Habari na Matukio
Ziara ya Kamati ya Miundombinu
Tarehe : 2018-07-11

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu imefanya ziara katika ofisi za Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) kwa ajil ...

Zaidi
UTEUZI WA MWENYEKITI WA BODI YA MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE
Tarehe : 2016-09-07

Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi an Mawasiliano Mheshimiwa Prof. Makame Mbarawa (Mb) kwa mamlaka aliyonayo chini ya kifungu ...

Zaidi
Girls in ICT Day - Tanzania
Tarehe : 2016-04-06

Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) imeandaa warsha ya uvumbuzi wa teknolojia ya Habari na Mawasiliano (TEHAMA) kwa ...

Zaidi