Eng. Peter Ulanga

CEO & Fund Manager: UCSAF

Awamu ya Kwanza A

Mradi kwa ufupi

Phase 1A project status by Feb, 2017

Kutangazwa zabuni

Julai, 2013

Idadi ya kata zilizotangazwa

168

Idadi ya kata zilizopata wazabuni

77

Idadi ya kata zilizokamilika hadi sasa

77

Idadi ya vijiji

441

Kusaini mkataba wa kuanza kwa mradi

Februari, 2014

Kiasi cha fedha zilizotengwa kukamilisha mradi

6,026,464.10 USD

 

Mgawanyo wa kata kwa wazabuni walioshinda

Mzabuni

Idadi ya kata

Idadi ya kata zilizokamilika

Airtel

4

4

MIC

4

4

Vodacom

36

36

TTCL

33

33

    

Na. Mkoa Wilaya Kata Vijiji Mtoa huduma
Utekelezaji
1 Arusha Monduli Engarenaibor 5 TTCL October 2014
2 Dodoma Chamwino Segala 5 Vodacom October 2014
3 Dodoma Dodoma Rural Chali 4 Vodacom October 2014
4 Dodoma Dodoma Rural Chinugulu 1 TTCL October 2014
5 Dodoma Dodoma Rural Chipanga 2 Vodacom October 2014
6 Dodoma Dodoma Rural Dabalo 4 Vodacom October 2014
7 Dodoma Dodoma Rural Manda 2 TTCL October 2014
8 Dodoma Mpwapwa Berege 5 Vodacom October 2014
9 Dodoma Mpwapwa Mlunduzi 6 Vodacom October 2014
10 Dodoma Mpwapwa Wotta 4 Vodacom October 2014
11 Geita Bukombe Mbongwe 9 Vodacom October 2014
12 Geita Nyang'hwale Shabaka 6 Vodacom October 2014
13 Iringa Iringa Rural Wasa 15 TTCL October 2014
14 Iringa Mufindi Kiyowela 4 TTCL October 2014
15 Kagera Biharamulo B'mulo Mjini 15 TTCL October 2014
16 Kagera Karagwe Bweranyange 2 Vodacom October 2014
17 Kagera Karagwe Nyakakika 4 Vodacom October 2014
18 Kagera Karagwe Nyakasimbi 3 TTCL October 2014
19 Kagera Karagwe Rugu 3 TTCL October 2014
20 Kigoma Buhigwe Nyamugali 14 Vodacom October 2014
21 Kigoma Kasulu Ruhita 8 Vodacom October 2014
22 Lindi Nachingwea Kilima Rondo 3 TTCL October 2014
23 Lindi Nachingwea Lionje 5 Airtel October 2014
24 Lindi Nachingwea Mtua 4 Vodacom October 2014
25 Manyara Kiteto Partimbo 6 TTCL October 2014
26 Manyara Mbulu Maghang 6 Vodacom October 2014
27 Manyara Mbulu Maretadu 7 Vodacom October 2014
28 Manyara Mbulu Yaeda chini 3 TTCL October 2014
29 Manyara Simanjiro Msitu wa Tembo 4 TTCL October 2014
30 Manyara Simanjiro Terrat 4 TTCL October 2014
31 Mara Serengeti Nyanungu 4 Vodacom October 2014
32 Mbeya Chunya Namkukwe 4 Vodacom October 2014
33 Mbeya Chunya Totowe 4 TTCL October 2014
34 Mbeya Mbozi Chitete 4 Vodacom October 2014
35 Mbeya Mbozi Nambinzo 5 Vodacom October 2014
36 Morogoro Kilombero Chita 4 MIC (Tigo) October 2014
37 Morogoro Kilosa Lumuma 7 Vodacom October 2014
38 Morogoro Morogoro Selembala 13 TTCL October 2014
39 Mtwara Masasi Mkonona 7 TTCL October 2014
40 Mtwara Masasi Namatutwe 18 TTCL October 2014
41 Pwani Kisarawe Mafinzi 5 MIC (Tigo) October 2014
42 Pwani Rufiji Ngorongo 15 TTCL October 2014
43 Rukwa Nkasi Wampelembe 6 Vodacom October 2014
44 Ruvuma Mbinga Liparamba 4 TTCL October 2014
45 Ruvuma Namtumbo Kitanda 4 TTCL October 2014
46 Ruvuma Songea Rural Mahanje 4 TTCL October 2014
47 Ruvuma Tunduru Muhuwesi 6 TTCL October 2014
48 Ruvuma Tunduru Namwinyu 6 TTCL October 2014
49 Shinyanga Kishapu Lagana 4 Vodacom October 2014
50 Shinyanga Kishapu Masanga 5 Vodacom October 2014
51 Shinyanga Kishapu Mwamalasa 4 Airtel October 2014
52 Simiyu Bariadi Mwaswale 5 Vodacom October 2014
53 Simiyu Bariadi Mwaubingi 5 Vodacom October 2014
54 Simiyu Bariadi Nkololo 12 TTCL October 2014
55 Simiyu Busega Kiloleli 5 TTCL October 2014
56 Simiyu Itilima Sagata 4 TTCL October 2014
57 Simiyu Meatu Mwabuzo 3 Vodacom October 2014
58 Simiyu Meatu Mwamanongu 3 Vodacom October 2014
59 Simiyu Meatu Mwanjoro 3 TTCL October 2014
60 Simiyu Meatu Sakasaka 4 Vodacom October 2014
61 Singida Iramba Mtekente 9 Vodacom October 2014
62 Singida Mkalama Nkinto 11 Vodacom October 2014
63 Singida Manyoni Makanda 8 Vodacom October 2014
64 Singida Manyoni Mgandu 5 TTCL October 2014
65 Singida Manyoni Sanza 8 Vodacom October 2014
66 Singida Mkalama Mwangeza 15 Vodacom October 2014
67 Singida Singida Rural Msisi 5 Vodacom October 2014
68  Tabora  Igunga Itumba 4 Airtel October 2014
69  Tabora  Nzega Mwakanshahala 3 Airtel October 2014
70  Tabora  Sikonge Kipanga 6 TTCL October 2014
71 Tabora Urambo Ichemba 2 Vodacom October 2014
72 Tabora Urambo Imalamakoye 4 TTCL October 2014
73  Tabora  Urambo Uyumbu 5 TTCL October 2014
74  Tabora  Uyui Kizengi 5 TTCL October 2014
75  Tanga  Handeni Kwamatukula 4 MIC (Tigo) October 2014
76 Tanga Handeni Misima 5 TTCL October 2014
77 Tanga Pangani Mkalamo 2 MIC (Tigo) October 2014
Total 441    

Habari na Matukio
Ziara ya Kamati ya Miundombinu
Tarehe : 2018-07-11

Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Miundombinu imefanya ziara katika ofisi za Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) kwa ajil ...

Zaidi
UTEUZI WA MWENYEKITI WA BODI YA MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE
Tarehe : 2016-09-07

Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi an Mawasiliano Mheshimiwa Prof. Makame Mbarawa (Mb) kwa mamlaka aliyonayo chini ya kifungu ...

Zaidi
Girls in ICT Day - Tanzania
Tarehe : 2016-04-06

Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) imeandaa warsha ya uvumbuzi wa teknolojia ya Habari na Mawasiliano (TEHAMA) kwa ...

Zaidi