Wasiliana Nasi

Wasiliana Nasi
Anwani/Mahali
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote(UCSAF) Makao Makuu
Ghorofa ya pili, Jengo la Zamani la Maabara ya Kompyuta, Ndaki ya Habari na Elimu Angavu (CIVE) Chuo Kikuu cha Dodoma S.L.P 1957 DODOMA.
Barua pepe

ceo@ucsaf.go.tz

Telephone

0800 11 0700

Simu

+255 26 2965771

Nukushi

+255 26 2965770

Mrejesho, Malalamiko au Wazo
Location