Kazi za Mfuko

 1. Kubainisha maeneo ya miradi ya mawasiliano ambayo yanaweza kupata ruzuku kutoka katika Mfuko;
 2. Kuweka vigezo vya utambuzi wa maeneo ya vijiji vinavyohitaji na ambavyo haviwezi kupata huduma ya mawasiliano kwa sababu havina mvuto wa kibiashara;
 3. Kuanzisha mfumo madhubuti wa usimamizi wa fedha;
 4. Kuweka vigezo sahihi vya utoaji wa ruzuku kwa watoa huduma za Mawasiliano kwa ajili ya kupeleka mawasiliano katika maeneo yaliyoainishwa;
 5. Kufanya tafiti mbalimbali na kufuatilia maendeleo ya mawasiliano katika maeneo ya vijijini na yale yasiyo na mvuto wa kibiashara;
 6. Kuishauri Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania kuhusiana na mambo yanayohusu Mawasiliano kwa wote;
 7. Kuangalia njia sahihi za kutoa ruzuku kwa ajili ya kupeleka huduma ya mawasiliano vijijini na katika maeneo yasiyo na mvuto kibiashara;
 8. Kusimamia kisheria mikataba ya utekelezaji wa majukumu ya utoaji wa huduma za mawasiliano kwa wote;
 9. Kuendesha na Kuendeleza Mfuko kama ulivyoanzishwa;
 10. Kuweka utaratibu mzuri wa kusimamia, kukokotoa na kukusanya tozo za Mawasiliano kwa wote kutoka kwa watoa huduma;
 11. Kukokotoa, kupanga na kugawanya ruzuku za mawasiliano kwa wote;
 12. Kupendekeza sera madhubuti za Mfuko kwa Waziri wa Sekta ya Mawasiliano;
 13. Kusimamia rasilimali fedha za Mfuko na kuhakikisha matumizi yanayofanywa na Mfuko yanakuwa yenye manufaa kwa jamii;
 14. Kushauriana na Kushirikiana na Wizara za Serikali, Idara au Mamlaka inayojitegemea kuhusiana na masuala ya huduma kwa wote; na
 15. Kutengeneza Miongozo mbalimbali kwa ajili ya uendeshaji wa Mfuko.