Huduma zetu

Ujenzi wa Vituo vya TEHAMA na kituo cha miito ya dharura, Zanzibar
  • 14 Sep, 2021
Ujenzi wa Vituo vya TEHAMA na kituo cha miito ya dharura, Zanzibar

Mfuko umejenga vituo 10 vya TEHAMA kwa upande wa Tanzania Visiwani. Vituo hivyo kumi 10 vimejengwa Pemba na Unguja, ambapo vituo vinne vimejengwa katika kisiwa cha Pemba na vituo sita vimejengwa katika kisiwa cha Unguja. Vituo hivyo vinatoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma za msingi kama kudurufu nyaraka mbalimbali, kupiga simu, kutoa huduma za kutuma na kupokea fedha pamoja na kutumika kama kituo cha mafunzo ya matumizi ya vifaa vya TEHAMA.

Pia UCSAF imejenga kituo cha miito ya dharura, Zanzibar (Zanzibar emergency call centre) kwa lengo la kuwawezesha wananchi wa Zanzibar kutoa taarifa mbalimbali za dharura ikiwemo moto, afya, ajali na matukio mengine ya dharura.  Gharama za ujenzi wa kituo hicho ni shilingi milioni 200, na kina uwezo wa kupokea jumla ya simu mia tano (500) kwa wakati mmoja. Kupata huduma katika kituo hicho unaweza kupiga namba 190(ukiwa Zanzibar)