Kupeleka na kuboresha huduma ya mawasiliano ya simu

  • 14 September, 2021
Kupeleka na kuboresha huduma ya mawasiliano ya simu

Hadi kufikia Disemba, 2022, Serikali kupitia Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF) imekwisha ingia makubaliano na watoa huduma kufikisha huduma za mawasiliano katika kata 1,242 zenye vijiji 3,654 vyenye wakazi 15,130,250. Aidha, kati ya kata hizo 1,242, kata 1,087 zenye vijiji 3,378 na wakazi 13,320,750 wanapata huduma za mawasiliano. Utekelezaji wa ujenzi wa minara katika kata 155 zenye vijiji 276 na wakazi 1,809,500 unaendelea na ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji.

Miradi ya mawasiliano inatekelezwa na UCSAF ambapo ruzuku hutolewa ikiwa ni mchango wa Serikali katika ujenzi wa miundombinu ya  huduma za mawasiliano kwa ushirikiano na watoa huduma na kwamba gharama zingine zote za kumalizia ujenzi wa miundombinu hiyo pamoja na gharama za uendeshaji wa miundombinu hiyo ni wajibu wa watoa huduma hao kwa kila mmoja.