Huduma zetu

Mafunzo ya TEHAMA kwa Walimu
  • 14 Sep, 2021
Mafunzo ya TEHAMA kwa Walimu

Mfuko unatoa mafunzo ya TEHAMA kwa walimu katika shule mbalimbali za umma za Tanzania Bara na Visiwani, lengo la mafunzo ni kuwajengea Walimu uwezo wa kutatua matatizo madogo madogo ya vifaa vya TEHAMA vilivyopo shuleni ambavyo vinatolewa na Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF). Hadi sasa jumla ya walimu 2,824 wamepatiwa mafunzo haya.