Ofisi za UCSAF

Anwani/Mahali
Jengo la UCSAF,
S.L.P 1957, 10 Barabara ya UCSAF, 41107 Makulu, Dodoma,
ceo@ucsaf.go.tz
0800 11 0700
+255 26 2965771
+255 26 2965770
Anwani/Mahali
Kanda ya Nyanda za Juu Kusini
Jengo la NHIF, Ghorofa ya 7
Barabara ya Karume, Uzunguni 
Mbeya
ceo@ucsaf.go.tz
+255 26 2965771
Anwani/Mahali
Kanda ya Ziwa, Jengo la NSSF Mafao House
Ghorofa ya 6, barabara ya Kenyatta
Nyamagana, Mwanza.
ceo@ucsaf.go.tz
+255 26 2965771
+255 26 2965770